Bệnh Zona

Bệnh Zona
Không có cách để chữa khỏi bệnh Zona, nhưng những phương pháp điều trị có thể làm giảm thời gian bệnh hoặc ngăn ngừa các biến chứng. Các lựa chọn cho việc điều trị bao gồm: Thuốc kháng virút để...
Bệnh giời leo là sự tái hoạt động của virút varicella zoster, một loại virút gây mụn giộp gây nên bệnh thuỷ đậu. Sau khi bị thuỷ đậu, virút sẽ nằm im bất động trong các gốc thần kinh...
Bệnh giời leo là một bệnh khiến da nổi hột gây đau rát. Nó được gây ra bởi virút varicella zoster. Bệnh giời leo thường xuất hiệp thành mảng, dải, hoặc một vùng nhỏ ở một bên mặt hay...