Tâm Thần Phân Liệt

Tâm Thần Phân Liệt
Tâm thần phân liệt đòi hỏi phải điều trị suốt đời, ngay cả khi các triệu chứng đã thuyên giảm. Điều trị bằng thuốc và liệu pháp tâm lý có thể chế ngự tình trạng này. Trong thời gian...
Khi bác sĩ nghi ngờ một người bị tâm thần phân liệt, họ thường yêu cầu xem bệnh án y tế và tâm thần, tiến hành một vài bài kiểm tra bao gồm: Các xét nghiệm và sàng lọc: Có...
Tâm thần phân liệt là tình trạng não bộ bị rối loạn nghiêm trọng, người bị bệnh sẽ đối diện với thực tại một cách bất thường. Tâm thần phân liệt có thể dẫn đến sự kết hợp của...
Nếu không được điều trị, bệnh tâm thần phân liệt có thể dẫn đến vấn đề nghiêm trọng về cảm xúc và hành vi sức khỏe cũng như các vấn đề pháp lý và tài chính gây ảnh hưởng...
Đương đầu với bệnh rối loạn tâm thần nghiêm trọng như tâm thần phân liệt là thử thách cho cả người bệnh, cho bạn bè và gia đình. Dưới đây là một số cách để đối phó: Tìm hiểu về...