Yếu tố làm tăng nguy cơ gây ra Thoát vị đĩa đệm

Yếu tố làm tăng nguy cơ gây ra Thoát vị đĩa đệm

1389
Chia Sẻ
Thoat Vi Dia Dem

Các yếu tố làm tăng nguy cơ gây ra thoát vị đĩa đệm có thể bao gồm:

  • Trọng lượng. Trọng lượng cơ thể dư thừa gây thêm căng thẳng cho phần đĩa ở bên dưới.
  • Nghề Nghiệp. Những người có nghề nghiệp đòi hỏi thể chất có nguy cơ cao bị các vấn đề liên quan đến lưng. Nâng, kéo, đẩy, uốn ngang và xoắn liên tục cũng có thể làm tăng nguy cơ bị thoát vị đĩa đệm.
  • Di truyền học. Một số người có khuynh hướng bị di truyền bệnh thoát vị đĩa đệm.